Τετάρτη 2 Δεκ, 2020 | Επικοινωνία
Facebook Header Button   Tweeter Header Button    Youtube Header Button

Δικαιώματα του παιδιού και ΜΜΕ

Δικαιώματα του παιδιού και ΜΜΕ

Οι επαγγελματίες των ΜΜΕ αρχίζουν να διαδραματίζουν ένα πιο ενεργό ρόλο στην προσπάθεια για προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών και να επιδεικνύουν μεγαλύτερη ευαισθησία και συμμόρφωση στις συστάσεις και εισηγήσεις της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά.
 
Αυτό αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ετήσια έκθεση του Γραφείου της Επιτρόπου για το 2015 η οποία επιδόθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την Δευτέρα.
 
Η έκθεση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του γραφείου της Επιτρόπου στο σύνδεσμο: www.childcom.org.cy

Στην έκθεση επισημαίνεται πάντως ότι παρ' όλες τις θετικές εξελίξεις χρειάζονται πολλά ακόμα να γίνουν ώστε ο σεβασμός και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών στα ΜΜΕ να εμπεδωθούν και να αποτελούν σημείο αναφοράς σε κάθε επαγγελματία.
 
 Ως εκ τούτου, η Επίτροπος έθεσε στο Στρατηγικό Σχεδιασμό του Γραφείου της για το 2015-17 στόχους, που αφορούν δράσεις

για την επιμόρφωση των επαγγελματιών του χώρου των ΜΜΕ. Επιπρόσθετα, αντιλαμβανόμενη την αύξηση των τηλεοπτικών παραγωγών και καλλιτεχνικών παραστάσεων όπου συμμετέχουν παιδιά, έθεσε ως Στρατηγικό Στόχο τη δημιουργία Οδηγού με Κατευθυντήριες Γραμμές που να περιγράφει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε τέτοιου είδους παραγωγές.

 Σε ό,τι αφορά το θέμα της παιδικής κακοποίησης, στην έκθεση αναφέρεται ότι το ενθαρρυντικό είναι πως η κοινωνία, ρητά, αποκηρύσσει κάθε μορφής κακοποίησης παιδιών, ενώ με σταθερά βήματα, προχωρά, τόσο σε θεσμικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο της  νοοτροπίας και των καθημερινών πρακτικών και συμπεριφορών στην καταπολέμησή της.
 
Η Επίτροπος, από την ίδρυση του Θεσμού, διατηρεί σταθερά ψηλά στις προτεραιότητές της, την καταπολέμηση κάθε μορφής κακοποίησης των παιδιών στην Κύπρο. Μέσα από τα παράπονα που η Επίτροπος διερεύνησε το 2015 και αφορούν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, διαπιστώνεται ότι, εισηγήσεις που υπέβαλε διαχρονικά στους αρμόδιους Υπουργούς, καθόσον αφορά το πλαίσιο που διέπει την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα.
 
Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην έκθεση για το 2015, οι εισηγήσεις της Επιτρόπου αφορούν στα ακόλουθα:

• Δημιουργία εθνικής βάσης δεδομένων στην οποία θα συλλέγονται σε βάθος χρόνου
όλες οι αναγκαίες πληροφορίες καθόσον αφορά στην έκταση και στη φύση του φαινομένου της κακοποίησης -παραμέλησης παιδιών στην Κύπρο.
• Περιοδική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κρατικών μηχανισμών παρέμβασης σε υποθέσεις κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών.
• Δημιουργία Εθνικής Στρατηγικής για την πρόληψη και καταστολή της κακοποίησης -παραμέλησης παιδιών.
• Στήριξη της οικογένειας, και των γονιών ειδικότερα, ώστε να μπορέσουν να ασκήσουν καλύτερα το γονικό τους ρόλο, μέσα από προγράμματα πρόληψης/παρέμβασης με στόχο την ανάπτυξη θετικών γονεϊκών δεξιοτήτων και την ειρηνική επίλυση συγκρούσεων, την ικανοποιητική κάλυψη βασικών οικονομικών αναγκών ευάλωτων ομάδων εκεί όπου χρειάζεται και την  Επαναξιολόγηση των ενδοτμηματικών και διατμηματικών διαδικασιών που ακολουθούνται από κάθε αρμόδια Υπηρεσία στις περιπτώσεις κακοποίησης-παραμέλησης παιδιού.
 
Σε ό,τι αφορά το θέμα της καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας μετά και την ψήφιση του σχετικού νόμου το Δεκέμβριο του 2014, η Επίτροπος αναφέρει στην έκθεσή της για το 2015 ότι  δημοσιοποίησε συγκεκριμένη θέση αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πρόληψη, αναφορά, διερεύνηση και εκδίκαση υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Κύπρο.

Στην  έκθεση η Επίτροπος προβαίνει σε συγκεκριμένες διαπιστώσεις και εισηγήσεις, την υλοποίηση των οποίων παρακολούθησε εντός του 2015 και τονίζει ότι διαρκής στόχος του γραφείου της παραμένει η προώθηση της προσέγγισης του θέματος της παιδικής κακοποίησης από τη σκοπιά του σεβασμού και της προαγωγής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της σωματικής και ψυχολογικής ακεραιότητας των παιδιών ως ανθρώπων-φορέων δικαιωμάτων.
 
Πηγή: ΚΥΠΕ
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας