Κυριακή 29 Νοε, 2020 | Επικοινωνία
Facebook Header Button   Tweeter Header Button    Youtube Header Button

Υπ.Παιδείας: Θεωρείται ποινικό αδίκημα πλέον το κάπνισμα στα σχολεία.

Υπ.Παιδείας: Θεωρείται ποινικό αδίκημα πλέον το κάπνισμα στα σχολεία.

Η εγκύκλιος: 

Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Θέμα: Απορρέοντα από τη νέα νομοθεσία περί πλήρους απαγόρευσης του καπνίσματος στους σχολικούς χώρους.

Ως συνέχεια της εγκυκλίου ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2017 με θέμα «Πολιτική του ΥΠΠ για το Κάπνισμα. Ο Περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του καπνίσματος) Νόμος του 2017», ενημερώνεσθε ότι το σύστημα Λογοδότησης-Κανονιστικού Πλαισίου για την Πιστή Εφαρμογή της Απόφασης του ΥΠΠ περί Πλήρους Απαγόρευσης του Καπνίσματος σε όλους τους Σχολικούς Χώρους (εγκύκλιος ημερομηνίας 25 Απριλίου 2016, ypp 4008) ακυρώνεται, αφού παρουσιάζει ασυμβατότητα με τον Περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του καπνίσματος) Νόμο του 2017.

Το κάπνισμα κατά τη νέα νομοθεσία θεωρείται πλέον ποινικό αδίκημα, τόσο σε κλειστούς όσο και σε «ανοικτούς εξωτερικούς χώρους των ιδιωτικών ή δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Προδημοτικής, Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης» (Περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του καπνίσματος) Νόμος του 2017, 11(1)).

 

Ο/Η Διευθυντής/τρια, ως το άτομο που έχει την ευθύνη στον χώρο (απαγόρευσης του καπνίσματος) θεωρείται -σε περίπτωση παράβασης- υπεύθυνος/η, εκτός αν αποδείξει ότι έλαβε όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αποτροπή του καπνίσματος στον χώρο αυτό. Σύμφωνα με τον Νόμο, ικανοποιητική απόδειξη λήψης όλων των απαιτούμενων μέτρων για την αποτροπή του καπνίσματος, θεωρούνται τα ακόλουθα:

- Άμεση ειδοποίηση από το υπεύθυνο άτομο ή από εκπρόσωπό του, των διωκτικών αρχών, σε περίπτωση παράβασης.

 - Τοποθέτηση πινακίδας σε περίοπτη θέση στον χώρο αυτό, στην οποία θα αναγράφεται ευανάγνωστα και ευδιάκριτα ότι απαγορεύεται το κάπνισμα.

 - Συνεργασία με εξουσιοδοτημένους λειτουργούς για την εφαρμογή της νομοθεσίας (αστυνομία, υγειονομικό λειτουργό του Υπουργείου Υγείας ή του Δήμου). Σε περίπτωση που υπάρχει παράβαση και ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια δεν έχει αποδείξει ότι έλαβε όλα τα πιο πάνω μέτρα, τότε υπόκειται στις πρόνοιες του νόμου και θεωρείται ένοχος/η αδικήματος (Περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του καπνίσματος) 11 (4), 13 (3) και (15)). Επιπλέον απορρέουν τα ακόλουθα για τον/τη Διευθυντή/τρια:

1. Ενημέρωση των εκπαιδευτικών, του προσωπικού του σχολείου και των γονέων/κηδεμόνων για την απαγόρευση του καπνίσματος στο σχολείο, σε όλους τους κλειστούς και ανοικτούς χώρους.

2. Τοποθέτηση πινακίδας απαγόρευσης του καπνίσματος στο σχολείο. Εάν δεν υπάρχει, μπορεί να εκτυπωθεί η επισυναπτόμενη. Εν ευθέτω χρόνω θα σταλούν μεταλλικές πινακίδες σε όλα τα σχολεία.

3. Σε περίπτωση παράβασης, πέραν της άμεσης ειδοποίησης των διωκτικών αρχών, θα πρέπει να ενημερωθεί γραπτώς και η αντίστοιχη Διεύθυνση. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης μη συμμόρφωσης με τη Νέα Νομοθεσία, η Διεύθυνση στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός δύναται να προωθήσει τα πειθαρχικά μέτρα που προνοούνται από την αρμόδια αρχή.

 Για τις νέες πρόνοιες του νόμου επισυνάπτονται: Ο Περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του καπνίσματος) Νόμος του 2017 Επεξηγηματικό σημείωμα του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τους ελέγχους για την απαγόρευση του Καπνίσματος Πινακίδα απαγόρευσης του καπνίσματος στο σχολείο. 

Yπενθυμίζεται :Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2017 Ν.24(Ι)/2017 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας