Κυριακή 18 Απρ, 2021 | Επικοινωνία
Facebook Header Button   Tweeter Header Button    Youtube Header Button

Προβλέπουν την καρδιακή προσβολή και το εγκεφαλικό

Προβλέπουν την καρδιακή προσβολή και το εγκεφαλικό

Πρωτοποριακή Κυπριακή Εταιρεία τύπου Start-Up R&D Αναπτύσσει Προηγμένους και Ευφυής Αλγόριθμους Τεχνητής Νοημοσύνης-AI / Μηχανικής Μάθησης-ML που μπορούν να Προβλέψουν την Καρδιακή Προσβολή και το Εγκεφαλικό Επεισόδιο Καλύτερα και Ακριβέστερα από Οποιοδήποτε Ιατρό
                                                                        

Ερευνητές -Επιστήμονες:

 


Λάκης Χριστοδούλου,
lakis.christodoulou@bmsbiomed.com, lakis.christodoulou@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 


Ανδρέας Χάρη,              
andreas.chari@ bmsbiomed.com, andreaschari88@gmail.com
 
Ερευνητές-Επιστήμονες που εργάζονται ως Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Προγραμματιστές Λογισμικών Προγραμμάτων της  Βιοϊατρικης Μηχανικής και Βιο-Πληροφορικής της Εταιρείας BMS BIOMED MEDICAL SYSTEMS Ltd,  1ης Start-Up R&D Νέας Επιχείρησης τύπου Έρευνας και Ανάπτυξης, Καινοτομίας της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Κύπρο, έχουν αναπτύξει έναν εμπνευσμένο βιολογικό Αλγόριθμο Καρδιακού-ΗΚΓ βιο-σήματος που αποτελείται από ανώτερους μαθηματικούς αλγόριθμους με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη-AI / Μηχανική Μάθησης-ML που μπορεί να ανιχνεύσει, παρακολουθήσει, προβλέψει, αναγνωρίσει, ταξινομήσει και να ερμηνεύσει την πιθανότητα εμφάνισης μιας Καρδιακής Προσβολής και Εγκεφαλικού Επεισοδίου Καλύτερα και πιο Ακριβή από οποιοδήποτε Ιατρό.


Ο Νέος και Καινοτόμος Αλγόριθμος Καρδιακού-ΗΚΓ υπολογιστικής δυνατότητας με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη-AI / Μηχανική Μάθησης–ML μπορεί με ευφυή Μαθηματικούς, Στατιστικούς, και Υπολογιστικούς Αλγόριθμους να ανιχνεύσει και να εντοπίσει πάνω από 40 ιατρικές ασθένειες που σχετίζονται με τις κατηγορίες Καρδιαγγειακών Παθήσεων και Καρδιακών Αρρυθμιών ή Καρδιακών Ανωμαλιών όπως πιο κάτω.


Ανίχνευση και Διάγνωση Καρδιαγγειακών Ασθενειών και Καρδιακών Αρρυθμιών - Detection and Diagnosis of Cardiovascular Disease and Heart Arrhythmias:

 1. Μη Φυσιολογικό ΗΚΓ-Abnormal ECG
 2. Κολπική Μαρμαρυγή-Atrial Fibrilation
 3. Κολπική Ταχυκαρδία-Atrial Tachycardia
 4. Κολπική Βραδυκαρδία-Atrial Bradycardia
 5. Κολπική Αρρυθμία- Sinus Arrhythmia
 6. Κοιλιακή Ταχυκαρδία- Ventricular Tachycardia
 7. Κοιλιακή Βραδυκαρδία-Ventricular Bradycardia
 8. Πολύ-φθαλμική Κολπική Ταχυκαρδία – Multi-focal Atrial Tachycardia,
 9. Διαταραχή του μυοκαρδίου - Ανύψωση ST- Myocardial Infraction - ST Elevation
 10. Ισχαιμία / Στηθάγχη βασισμένη σε επίπεδο ΗΚG - ST Ischemia / Angina based on an ECG - Flat ST Segment
 11. Ισχαιμία / Στηθάγχη βασισμένη σε Πτώση - ST Ischemia / Angina based on ST Depression
 12. Κολπικός Πτερυγισμός - Atrial Flutter
 13. Χαώδης Κολπικός Ρυθμός - Chaotic Atrial Rythm
 14. Κοιλιακή Μαρμαρυγή - Ventricular Fibrilation
 15. Πρόωρες Κοιλιακές Συστολές - Premature Ventricular Contractions (PVCs)
 16. Καρδιακές Αρρυθμίες και Ταξινόμηση - Cardiac Arrhythmias and Classification
 17. Ανωμαλίες του ΗΚΓ - Irregular and Abnormalities of ECG
 18. Πρόωρες Κολπικές Συσπάσεις - Premature Atrial Contractions (PACs),
 19. Υπερκοιλιακή Ταχυαρρυθμία - Supraventricular Bradycardia
 20. Υπερκοιλιακή Βραδυκαρδία - Supraventricular  Bradycardia
 21. Καρδιακή Ισχαιμία-Heart Inschemia
 22. Εγκεφαλικό Επεισόδιο-Brain Stroke
 23. Έμφραγμα Μυοκαρδίου - Myocardial Infarction
 24. Mυοκαρδιακή Iσχαιμία - Myocardial Ischemia
 25. Οξύ Έμφραγμα του Μυοκαρδίου (Οξεία Ενδοκαρδίτιδα) - Acute Myocardial Infarction (Acute Endocarditis)
 26. Υποισοκαρδιακή Ισχαιμία - Subendocardial ischemia,
 27. Υποφενδοκαρδιακό Έμφραγμα - Subendocardial infarction
 28. Κοιλιακή Ταχυκαρδία - Ventricular Tachycardia
 29. Σύνδρομο Οξείας Στεφανιαίας Νόσου  - Acute Coronary Syndrome
 30. Ανωμαλίες Δευτερογενούς Επαναπόλωσης - Secondary Repolarization Abnormalities
 31. Σύνδρομο Wellens – Wellens Syndrome
 32. Ασθένεια Τριών Αρτηριών - Πτώση ST - Three-Vessel Disease – ST Depression
 33. Μεταγενέστερη Απόφραξη Ισχαιμικού-Έμφραγμα – SE Ανύψωση
 34. ST- Ανύψωση - Υπερυψωμένο Έμφραγμα του Μυοκαρδίου - ST-Elevation Myocardial Infarction (STEMI)
 35. Μεταγενέστερη Απόφραξη με ST Πτώση - True Posterior STEMI – ST Depression
 36. Ακριβής Πνευμονική Εμβολή - Δεξιά Κοιλιακή Υπερτροφία - Accute Pulmonary Embolism – Right Ventricular Hypertrophy
 37. Αριστερή Κοιλιακή Υπερτροφία - Left Ventricular Hypertrophy
 38. Υπερκαλιαιμία ST-Κατάθλιψη-Τ Τυλίωμα κύματος  Hypokalemia ST-Depression-T Wave Flattening
 39. Effect Digitalis παρόμοια με την Υποκαλιαιμία  - Digitalis Effect similar to Hypokalemia
 40. Takotsubo Καρδιομυοπάθεια  - Takotsubo Cardiomyopathy
 41. Οξεία Περικαρδίτιδα  Acute Pericarditis
 42. 42.Ήπιες ταχέως αναστρέψιμες ανωμαλίες Τ-κύματος - Mild rapidly reversible T-wave abnormalities

 

 

 • Επίμονο μοτίβο-μοντέλο T-Wave για Νέους - T-Wave Persistent Juvenile T-Wave Pattern
 • Παγκόσμια Αντιστροφή T-κύματος - Global T-Wave Inversion
 •  Πρόσθια κατερχόμενη στένωση της στεφανιαίας αρτηρίας (βαθιά αναστροφή T-κύματος ή θετικά αρνητικά διφασικά κύματα Τ στα πρόσθια προκαρδιοειδή ηλεκτρόδια) - left anterior descending coronary artery stenosis (Deep T-wave inversion or positive-negative biphasic T waves in the anterior precordial leads)
 • Respiration Arrhythmia – Αναπνευστική Αρρυθμία
 • Φλεβο-Κομβική Ταχυκαρδία – Atrial – Vessel-Artery Tachycardia
 • Φλεβο-Κομβική Βραδυκαρδία - Atrial – Vessel-Artery Bradycardia
 • Σύνδρομo προδιέγερσης της καρδιάς Σύνδρομο Wolff Parkinson White (WPW
 • Η εν λόγω Ιατρική Τεχνολογία έχει αναπτυχθεί από το 2015 και βρίσκεται συνέχεια σε έρευνα και ανάπτυξη με ενσωμάτωση νέων προηγμένων αλγορίθμων για την ανίχνευση και αναγνώριση περισσότερων Καρδιακών Ασθενειών. Ήδη το Καρδιο-Διαγνωστικό Λογισμικό Πρόγραμμα Τεχνητής Νοημοσύνης χρησιμοποιείται και έχει δοκιμαστεί από Καρδιολόγους και Ειδικούς Ιατρούς του American Heart Institute – Americal Medical Center, Αρεταίον Νοσοκομείο-Κλινική Νοσοκομείο Πάφου, Ίασης Κλινική, και σύντομα δημοσιεύεται και στα Παγκόσμια Περιοδικά American Journal of Cardiology(Impact factor: 3.154), Journal of the Americal College of Cardiology (Impact factor:17.759), και σε Συνέδρια Ψηφιακής Επεξεργασίας Βιο-σημάτων και Ανάλυσης, Βιοϊατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

 

Εταιρεία Εισαγωγή - Προφίλ:

Η BIOMED MEDICAL SYSTEMS Ltd είναι μια πρωτοποριακή εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης, Καινοτομίας, και Τεχνολογιών της Βιοϊατρικής Μηχανικής και Πληροφορικής που εδρεύει στην Κύπρο, αναπτύσσοντας ένα έξυπνο σύστημα Βιοϊατρικής Πληροφορικής που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI-Artificial Intelligence), Μηχανική Μάθησης (ML-Machine Learning), Βαθιά Μάθηση Δεδομένων(DDL-Deep Data Learning), προχωρημένους Μαθηματικούς αλγορίθμους,

 

Στατιστικά μοντέλα Επεξεργασίας Σημάτων και Πιθανοτήτων, στη Βιοϊατρική Επεξεργασία Βιο-Σημάτων και Ιατρικών Δεδομένων, και στην Τεχνητή Νοημοσύνη για να βοηθήσουν τους Ιατρούς και τους Καρδιολόγους για να κάνουν Καλύτερες, Άμεσες, Ταχύτερες, Ακριβέστερες Διαγνώσεις στον τομέα των Καρδιο-Αγγειακών Ασθενειών και Καρδιακών Αρρυθμιών.


 Η BIOMED MEDICAL SYSTEMS Ltd  παρέχει ένα Προηγμένο Λογισμικό Πρόγραμμα με ολοκληρωμένο και αυτοματοποιημένο AI-ML σύστημα για Καρδιαγγειακή Διάγνωση  με άμεση παρακολούθηση, ανίχνευση, παρακολούθηση, αναγνώριση, ταξινόμηση, ανάλυση και μια ιατρική ερμηνεία της κάθε αντίστοιχης Καρδιακής Ασθένειας και Καρδιακής Αρρυθμίας.

 

Η Εταιρεία BIOMED MEDICAL SYSTEMS Ltd επίσης  αναπτύσσει Προηγμένα και Καινοτόμα Ιατρικά Λογισμικά Προγράμματα-Οπτικά Συστήματα για 3Δ Απεικόνιση και Αναπαραγωγή Εγκεφάλου για 3Δ Ανίχνευση και Αναγνώριση Καρκινικών Όγκων και Εστιών με 3Δ Κατάτμηση-Εξαγωγή-Αναπαραγωγή-Ογκομέτρηση με βάση Ιατρικών Εικόνων MRI-CT. 


Για Περισσότερες Πληροφορίες και Επικοινωνία:


Lakis Christodoulou
CEO-Founder-R&D Project Manager
lakis.christodoulou@gmail.com
lakis.christodoulou@bmsbiomed.com
www.bmsbiomed.com
 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας