Πέμπτη 21 Ιουν, 2018 | Επικοινωνία
Facebook Header Button   Tweeter Header Button    Youtube Header Button

Υποβολή προτάσεων για ανάπτυξη πιλοτικού προγράμματος κοινωνικής επανένταξης ουσιοεξαρτομένων

Υποβολή προτάσεων για ανάπτυξη πιλοτικού προγράμματος κοινωνικής επανένταξης ουσιοεξαρτομένων

Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου (ΑΣΚ), δέχεται προτάσεις με στόχο την ανάπτυξη πιλοτικού προγράμματος κοινωνικής επανένταξης ατόμων που αντιμετωπίζουν ή αντιμετώπισαν στο παρελθόν προβλήματα με την ουσιοεξάρτηση.

Το διαθέσιμο ποσό είναι 50.000 ευρώ. Η έναρξη του προγράμματος αναμένεται τον Δεκέμβριο του 2017 και η εφαρμογή του δεν πρέπει να ξεπερνά τους δώδεκα μήνες. Τελευταία ημερομηνία υποβολής, η 27η Οκτωβρίου 2017 στις 12.00.

Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν μη κυβερνητικοί οργανισμοί (σωματεία, εταιρείες, φιλανθρωπικά ιδρύματα, άλλοι ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί), Πανεπιστημιακά ιδρύματα, Κυβερνητικές υπηρεσίες και η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Τα πρόσωπα που θα εκπροσωπήσουν το φορέα του οποίου η πρόταση θα επιλεγεί, θα κληθούν να υπογράψουν συμβόλαιο για πιστή εφαρμογή της πρότασης  που κατέθεσαν.

 
Πίσω στην αρχή της σελίδας