Δευτέρα 1 Ιουν, 2020 | Επικοινωνία
Facebook Header Button   Tweeter Header Button    Youtube Header Button

Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια και Σεξουαλική Υγεία

Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια και Σεξουαλική Υγεία

Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια συνδέεται με ένα σημαντικό αριθμό διαταραχών της σεξουαλικής υγείας .
 
Οι διαταραχές αυτές αφορούν τόσο προβλήματα στην στυτική λειτουργία των ασθενών, όσο και μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας και προβλήματα υπογονιμότητας.
 
Η σημαντική αυτή αλλοίωση της σεξουαλικής ζωής των ασθενών οφείλεται σε ένα σύνολο παραγόντων οι οποίοι περιλαμβάνουν την ουραιμία, τις μεταβολές που συνδέονται με την αιμοδιάλυση καθώς και τις παρενέργειες των φαρμάκων που χρησιμοποιούν οι ασθενείς αυτοί .
 
Διάφορες διεθνείς μελέτες αναφέρουν ότι μέχρι και το 80% των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση είναι δυνατόν να παρουσιάζουν στυτική δυσλειτουργία .
 
Είναι γνωστό ότι οι χρόνιοι νεφροπαθείς οι οποίοι υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση παρουσιάζουν σημαντικές αθηρωματικές βλάβες τόσο στα μεγάλα όσο και στα μικρά αγγεία.
 
Αν προσθέσουμε ότι σε πολλούς από αυτούς τους συνυπάρχουν και σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση και υπερλιπιδαιμία, καταλαβαίνουμε ότι οι προκαλούμενες αρτηριακές βλάβες είναι δυνατόν να είναι σημαντικές .

Επίσης οι νεφροπαθείς μπορεί να παρουσιάσουν διαταραχή στην λειτουργικότητα του λείου μυικού ιστού στο πέος με αποτέλεσμα διαταραχή του φλεβο-αποφρακτικού μηχανισμού της στύσης .
 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το αίμα που φτάνει στο πέος να μην μπορεί να παραμείνει , και να προκαλείται κατά αυτό τον τρόπο απώλεια της στύσης .

Διαταραχές μπορεί να προκληθούν και λόγω της αλλοίωσης της νεύρωσης στο πέος.
 
Πράγματι έχει παρατηρηθεί ότι οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν περιφερική νευροπάθεια με αποτέλεσμα την εμφάνιση στυτικών διαταραχών .

Δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν πολλές φορές σημαντική ψυχολογική επιβάρυνση, λόγω της χρονιότητας της παθήσεως τους .
 
Η ψυχολογική αυτή επιβάρυνση μπορεί να έχει κεντρικό ρόλο στην εμφάνιση τόσο προβλημάτων στην στύση , όσο και στην μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας του ασθενούς .

Σημαντική θέση στην διαταραχή της σεξουαλικής υγείας των νεφροπαθών, έχουν και τα φάρμακα τα οποία αυτοί λαμβάνουν όπως αντιυπερτασικά, αντικαταθλιπτικά, σιμετιδίνη, διγοξίνη κ.α.
 
Τα φάρμακα αυτά μπορεί να προκαλέσουν τόσο στυτική δυσλειτουργία, όσο και μείωση του libido .

Στους χρόνιους νεφροπαθείς, είναι γνωστό ότι εμφανίζονται και αρκετές ορμονικές διαταραχές.
 
Πιο συγκεκριμένα είναι δυνατόν να εμφανιστούν αλλοιώσεις στον άξονα υποθαλάμου – υπόφυσης – όρχεων με αποτέλεσμα να αποτέλεσμα την μείωση των επιπέδων της τεστοστερόνης στο αίμα και την αύξηση των επιπέδων της προλακτίνης.
 
Οι αλλοιώσεις αυτές μπορεί να προκαλέσουν τόσο διαταραχές στην γονιμότητα (μείωση αριθμού των σπερματοζωαρίων, μείωση της κινητικότητας τους), όσο και διαταραχές στην στύση και την σεξουαλική επιθυμία .

Τελειώνοντας πρέπει να αναφέρουμε ότι και η αναιμία που παρουσιάζεται σε αυτούς τους ασθενείς , λόγω της μειωμένης παραγωγής ερυθροποιητίνης είναι δυνατόν να επηρεάσει την στυτική λειτουργία τους .

Υπάρχει μία ποικιλία θεραπευτικών χειρισμών στους ανωτέρω ασθενείς.
 
Στην περίπτωση εμφάνισης ορμονικών διαταραχών είναι διαθέσιμοι διάφοροι φαρμακευτικοί χειρισμοί για την αποκατάσταση του σωστού ορμονικού περιβάλλοντος .
 
Στην περίπτωση των αγγειακών και άλλων βλαβών που προκαλούν στυτική δυσλειτουργία υπάρχουν διαθέσιμες είτε φαρμακευτικές θεραπείες από το στόμα (σιλδεναφίλη, ταδαλαφίλη, βαρδεναφίλη) , είτε τοπικές θεραπείες (ενδοπεικές ενέσεις) είτε θεραπείες επαναγγείωσης όπως τα κρουστικα κύματα είτε και χειρουργικές θεραπείες .

Πρέπει να αναφερθεί ότι μετά από μεταμόσχευση νεφρού και λόγω της αποκατάστασης του κανονικού μεταβολικού και ορμονικού περιβάλλοντος πολλά από τα προβλήματα της σεξουαλικής υγείας των ασθενών αυτών λύνονται .

 
 
 *Δρ Θάνος Ασκητής ,ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Συμβουλευτική γραμμή επικοινωνίας 77 77 28 77
 
 
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας