Τετάρτη 28 Ιουλ, 2021 | Επικοινωνία
Facebook Header Button   Tweeter Header Button    Youtube Header Button

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη σεξουαλική ικανοποίηση ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας;

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη σεξουαλική ικανοποίηση ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας;

Η σεξουαλική δραστηριότητα αναφέρεται ως ένας σημαντικός και θετικός παράγοντας στη ζωή πολλών ατόμων μέσης και τρίτης ηλικίας, ενώ συσχετίζεται με ποικίλα ψυχολογικά και σωματικά οφέλη για την υγεία.

Όλο και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι πολλοί άνθρωποι συνεχίζουν να έχουν σεξουαλική ζωή και μετά την ηλικία των 70 ετών και είναι περισσότερο σεξουαλικά ενεργοί από τις προηγούμενες γενιές.

Επίσης, η σεξουαλική ευχαρίστηση και ικανοποίηση είναι σημαντικά συστατικά της σεξουαλικής υγείας. Για παράδειγμα, σε μια πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο το 56% των ανδρών και το 43% των γυναικών ηλικίας από 55 έως 64 ετών και αντίστοιχα το 40% των ανδρών και το 23% των γυναικών ηλικίας από 65 έως 74 ετών ήταν σεξουαλικά ενεργό για τουλάχιστον μια φορά τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες.

Είναι σημαντικό, τόσο για τους ερευνητές όσο και για τους κλινικούς, να έχουν επαρκή γνώση της σεξουαλικής ικανοποίησης που βιώνουν άτομα μεγαλύτερων ηλικιών, καθώς αυτή συνδέεται με ποικίλα οφέλη για την υγεία, όπως ψυχολογική ευεξία, σταθερότητα στη σχέση και μακροζωία.

Παρόλα αυτά, διαθέτουμε σχετικά περιορισμένες πληροφορίες για το βαθμό της σεξουαλικής τους ικανοποίησης, ενώ, παράλληλα, η σεξουαλική υγεία και οι ανάγκες για ευεξία, συχνά, αγνοούνται από τους ειδικούς στον τομέα της υγείας.

Επομένως, για την υποστήριξη και τη βελτίωση της σεξουαλικής υγείας και της ποιότητας ζωής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα στο κομμάτι της σεξουαλικής ικανοποίησης.

Συνεπώς, η μελέτη που παρουσιάζουμε επιχειρεί «να καλύψει το κενό» που υπάρχει στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, «χαρτογραφώντας» τη σεξουαλική ικανοποίηση ετεροφυλόφιλων ανδρών και γυναικών και αναγνωρίζοντας δημογραφικούς και σεξουαλικούς παράγοντες που σχετίζονται με αυτή.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Sex and Marital Therapy το 2017.

Συμμετείχαν 2.137 άνδρες και γυναίκες, ηλικίας από 60 ετών και πάνω. Για τη συλλογή των δεδομένων χορηγήθηκαν ερωτηματολόγια που μετρούσαν τη σεξουαλική ικανοποίηση, τα σεξουαλικά ενδιαφέροντα και εμπειρίες, την ψυχική υγεία, την ικανοποίηση από τη ζωή και τέλος, τα δημογραφικά στοιχεία.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι λιγότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες τους δείγματος, που προσδοκούσαν ή είχαν προγραμματίσει να κάνουν σεξ στο μέλλον, ήταν ικανοποιημένοι από τη σεξουαλική τους ζωή τον τελευταίο ένα χρόνο. Μάλιστα, το εύρημα αυτό ισχύει και για τα δυο φύλα (46% των ανδρών και 44% των γυναικών).

Ωστόσο, το ποσοστό ατόμων που ανέφερε ότι είναι ικανοποιημένο από τη σεξουαλική του ζωή είναι σημαντικό, παρόλο που και τα δυο φύλα υποστηρίζουν ότι υπάρχει «αρκετός περιθώριο» βελτίωσης.

Ακόμα, η σεξουαλική ικανοποίηση συνδέθηκε με τη συχνότητα του σεξ, το σεξουαλικό ενδιαφέρον και την ιδανική σεξουαλική συχνότητα στο μέλλον. Η ικανοποίηση ήταν μεγαλύτερη όταν υπήρχε μεγαλύτερη σεξουαλική συχνότητα και περισσότερο σεξουαλικό ενδιαφέρον. Γενικά, η σεξουαλική ικανοποίηση ήταν μεγαλύτερη σε άνδρες και γυναίκες άνω των 60 ετών που είχαν πιο δραστήρια σεξουαλική ζωή.

Αντίθετα, εκείνοι που επιθυμούσαν περισσότερο σεξ στο μέλλον ήταν λιγότερο ικανοποιημένοι. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους άνδρες και γυναίκες μεγαλύτερων ηλικιών δεν κάνουν σεξ όσο συχνά θα ήθελαν.

Στις γυναίκες, για παράδειγμα, παράγοντες όπως το στάδιο της ζωής, οι στάσεις και η συμπεριφορά του συντρόφου τους, η υγεία, η ευεξία, η λήψη φαρμάκων επηρεάζουν την επιθυμία και τις εμπειρίες τους στο σεξ.

Ένας άλλος παράγοντας που συνδέθηκε με τη σεξουαλική ικανοποίηση ήταν οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες, αφού εκείνοι που αντιμετώπιζαν σεξουαλικά προβλήματα ήταν πιο πιθανό να μην ήταν ικανοποιημένοι σεξουαλικά.

Ωστόσο, αυτό το εύρημα αφορά μόνο τους άνδρες, πιθανότατα γιατί οι γυναίκες αντιμετώπιζαν θεραπευτικά τα προβλήματά τους, ενώ αντίθετα οι άνδρες, ενδεχομένως να δυσκολεύτηκαν περισσότερο να προσαρμοστούν στα «νέα όρια» λόγω του διαφορετικού τρόπου με τον οποίο ερμηνεύουν και αντιλαμβάνονται το σεξ.

Τέλος, αναφορικά με την ψυχική υγεία, στις γυναίκες η σεξουαλική ικανοποίηση σχετίστηκε με μια αίσθηση ευημερίας, ενώ στους άνδρες η μεγαλύτερη σεξουαλική ικανοποίηση συνδέθηκε με μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή.

Βιβλιογραφικές αναφορές:

Heywood, W., Lyons, A., Fileborn, B., Hinchliff, S., Minichiello, V., Malta, S., & Dow, B. (2017). Sexual satisfaction among older Australian heterosexual men and women: Findings from the Sex, Age & Me study. Journal of Sex & Marital Therapy, 1-13.

 

* Δρ Θάνος Ασκητής,IΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Συμβουλευτική γραμμή επικοινωνίας 77 77 28 77 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας